Whistleblowing -ilmoituskanava

Yleinen • 04.09.2023

Ilmoittajansuojelulaki (laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta) tuli voimaan Suomessa vuoden 2023 alussa. Ilmoittajansuojelulaki perustuu EU:n whistleblowing-direktiiviin. Lain avulla luodaan puitteet sille, miten väärinkäytöksistä tai lainvastaisesta toiminnasta voi ilmoittaa ja millaista suojelua ilmoittajalle annetaan.

Whistleblowing-direktiivin ja ilmoittajansuojelulain myötä Suomessa yritysten tulee perustaa yrityskohtainen ilmoituskanava yhteiskunnallista kontekstia sivuaville väärinkäytöksille. Ilmoituskanavan tarkoituksena on luoda yritykselle väylä, jota kautta ensisijaisesti työntekijät voivat tuoda yrityksen tietoon siihen liittyvää epäilyttävää toimintaa ilmoittajaa suojaten mm. seuraavissa tilanteissa:

  • Henkilö epäilee lainsäädännön rikkomista;
  • Epäkohtaa ei oteta vakavasti tai sitä ei osata ratkaista itse;
  • Henkilö ei koe voivansa keskustella asiasta esihenkilönsä, HR:n tai paikallisjohdon kanssa.

Ilmoituskanavalla halutaan turvata ilmoittajan suojelu eikä ilmoittajaan saa kohdistaa vastatoimia sen vuoksi, että hän on tehnyt ilmoituksen. Vain tällä tavoin ilmoitusten tekemisen kynnys laskee ja yritys pääsee mahdollisiin väärinkäytöksiin aiemmin kiinni. Tämä mahdollistaa mm. maineriskin menettämisen välttämisen, kun mahdolliset väärinkäytökset voidaan korjata ennen niiden vuotamista medialle.

Kanavaa ei tulekaan nähdä hallinnollisena pakkona, vaan osana yrityksen riskienhallintaprosessia ja vastuullista yrityskulttuuria. Yrityksen tulee miettiä valmiiksi, miten se toimii edellä todetuissa tilanteissa ja millainen ilmoituskanava palvelee parhaiten yrityksen työntekijöitä ja sidosryhmiä. Ennakoiva ja etupainotteinen reagointi estää tilanteiden eskaloitumista.

Velvoittaako whistleblowing-direktiivi ja ilmoittajansuojelulaki meidän yritystämme?

  • Kyllä, mikäli yrityksessänne on säännöllisesti vähintään 50 työntekijää. Ilmoituskanava tulee olla yrityksillä, joilla on yli 50 työntekijää. Myös tätä pienemmissä yrityksissä on oltava ilmoituskanava, jos ne toimivat rahanpesulain soveltamisalalla. Sisäisen ilmoituskanavan voi perustaa myös vapaaehtoisesti.

Millä aikataululla ilmoituskanava on perustettava?

  • Mikäli yrityksessänne on yli 50 työntekijää, tulee ilmoituskanava perustaa 17.12.2023 mennessä.
  • Vähintään 250 työntekijän yrityksessä ilmoituskanavan perustamisen tulisi olla jo tapahtunut.
Asiantuntija palveluksessasi
Verneri Salminen
Asianajaja • Senior Associate
p. 040 528 9691
Lähetä sähköpostia
Antto Saarenmaa
Asianajaja • Senior Associate
p. 050 400 3359
Lähetä sähköpostia