Kilpailukiellot korvattaviksi

Yleinen • 07.01.2022

Kilpailukieltosopimuksia koskeva työoikeudellinen sääntely on muuttunut 1.1.2022. Työsopimuslakiin tehtävän muutoksen myötä työnantajan on maksettava työntekijälle korvaus työsuhteen päättymisen jälkeen noudatettavan kilpailukiellon ajalta.

Kilpailukiellon pituuden ollessa enintään kuusi kuukautta työnantajan on maksettava 40 prosenttia työntekijän palkasta vastaavalta ajalta. Mikäli kilpailukiellon pituus ylittää kuusi kuukautta, työnantajan on maksettava 60 prosenttia palkasta koko rajoitusajalta.

Osana työsopimuslain muutosta työnantaja saa oikeuden irtisanoa työntekijän kanssa tehdyn kilpailukieltosopimuksen milloin tahansa siten, että irtisanomisaika on vähintään kolmasosa rajoitusajan pituudesta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt työsopimuksen.

Kilpailukieltosopimuksia koskeva uusi sääntely tulee koskemaan myös vanhoja kilpailukieltoja, joista on sovittu työntekijän kanssa ennen 1.1.2022. Ennen uuden lain voimaantuloa sovittuihin kilpailukieltoihin muutoksia sovelletaan kuitenkin vasta vuoden siirtymäajan jälkeen, 1.1.2023 lukien. Työnantaja saa irtisanoa vanhan kilpailukieltosopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa vuoden siirtymäajan kuluessa.

Uusi sääntely ei tuo muutosta kilpailukiellosta sopimisen edellytyksiin, vaan kilpailukieltosopimuksen tekemiseen on jatkossakin oltava työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy.

Kilpailukieltojen käyttämistä on jatkossa syytä harkita entistä huolellisemmin ja niitä kannattaa käyttää ainoastaan siinä tapauksessa, että kilpailukiellosta sopimiselle on työnantajan näkökulmasta todellinen tarve. Työnantajien on lisäksi hyvä käydä läpi jo olemassa olevat kilpailukiellot ja arvioida, miltä osin ne ovat tarpeellisia. Mahdollisesti tarpeettomat kilpailukiellot voidaan irtisanoa päättymään välittömästi lain voimaantuloa seuraavan yhden vuoden siirtymäajan aikana.

Lisätietoja aiheesta antaa asianajaja Antto Saarenmaa.

Artikkelit eivät ole oikeudellisia neuvoja. Kotka & co. Asianajotoimisto Oy ei ota vastuuta miltään osin, mikäli artikkelien perusteella tehdään joitakin toimenpiteitä tai jätetään tekemättä joitakin toimenpiteitä. Kirjoittaja ja muut asiantuntijamme ovat apunasi mielellään kilpailukieltosopimuksiin liittyvissä asioissa.

Asiantuntija palveluksessasi
Antto Saarenmaa
Asianajaja • Senior Associate
p. 050 400 3359
Lähetä sähköpostia