Lännen Tekstiilihuolto Oy voitti julkista hankintaa koskevan valitusasian

Asiakascase • 31.01.2018

Kotka & co. avusti Lännen Tekstiilihuolto Oy:tä julkista hankintaa koskevassa valitusasiassa, jossa vastapuoli vaati hylättäväksi hankintapäätöstä, jolla Lännen Tekstiilihuolto Oy oli valittu pesulapalvelujen tuottajaksi. Asiaa käsiteltiin markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi asian Lännen Tekstiilihuolto Oy:n hyväksi. Toisin kuin markkinaoikeus korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei hankinnassa ollut menetelty julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. 

Korkein hallinto-oikeus on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan muuna päätöksenä (KHO 26.1.2018/291).

Asiantuntija palveluksessasi