Perustajayrittäjä osti TLT-Groupin

Asiakascase • 02.07.2019

Kotka & co. toimi ostajan juridisena neuvonantajana yrityskaupassa, jossa TLT-Groupin perustajayrittäjä osti enemmistön TLT-Groupista Sponsor Capitalin hallinnoimalta rahastolta. TLT-Group -konserni on Suomen johtavia toimijoita energiainfrastruktuurin rakentamisurakoinnissa ja kunnossapitopalveluissa. Konsernin pääasiakaskunta koostuu sähkön siirto- ja jakeluverkkoyhtiöistä sekä kaukolämpöyhtiöistä.

TLT-Group -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 73 M€ ja konserni työllistää noin 250 työntekijää. TLT-Group on nykyaikaisten verkkoratkaisujen kokonaistoimittaja, joka hallitsee haastavimmatkin tietoliikenne-, sähköverkko- ja kaukolämpöverkkoprojektit sekä ylläpitotoimeksiannot. Yritysryhmän monialainen osaaminen ja yhteistyöverkosto kattaa verkkorakentamisen kaikki vaiheet esisuunnittelusta ylläpitoon. Eri yritysten ydinosaamista hyödyntäen rakennetaan kutakin projektia varten asiakkaan tarpeisiin optimoitu, kustannustehokas palvelukokonaisuus.

Sponsor Capital on vuonna 1997 perustettu suomalainen pääomasijoittaja. Sponsor Capital hallinnoi 375 miljoonan euron pääomasijoitusrahastoja. Toimintansa aikana Sponsor Capital on sijoittanut lähes 30 suomalaiseen yritykseen. Sponsor Capital tekee pääosin enemmistösijoituksia keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin, joilla on erinomainen johto, vahva markkina-asema sekä ennustettava kassavirta. Sponsor Capital toimii vastuullisesti, pitkäjänteisesti, tulosorientoituneesti ja aina uskoen yrittäjähengen tärkeyteen. Suuret suomalaiset instituutiot sijoittavat pääomiaan Sponsor Capitalin kautta.

Herättääkö uutinen ajatuksia, kysymyksiä?