Yrityssaneeraus vaihtoehtona toiminnan jatkamiselle ja tervehdyttämiselle

Yleinen • 09.04.2020

Koronakriisi on pakottanut ja pakottaa yrityksiä sopeutumaan tilanteeseen, jolloin kassavirta ei ole totutulla tasolla tai se on jopa pysähtynyt odottamattomasti. Tällöin yrityksen taloudellisten toimintaedellytysten ylläpitäminen ja ylipäätään jatkaminen voi vaatia rohkeita ratkaisuja, kuten yrityssaneeraukseen hakeutumista.

Yrityssaneerauksen tarkoituksena on tervehdyttää liiketoiminta. Tavoitteena on saada yrityksen taloudellinen asema ja toimintaedellytykset kestävälle pohjalle, jotta toimintaa voidaan jatkaa.

Yrityssaneerauksen edellytyksenä on, että liiketoiminta on kannattavaa. Saneerausmenettely voidaan aloittaa, jos yritystä uhkaa maksukyvyttömyys tai yritys on maksukyvytön ja on todennäköistä, että maksukyvyttömyys voidaan saneerausohjelman avulla poistaa.

Yrityksen hakiessa saneerausmenettelyn aloittamista on hakemukseen liitettävä selvitykset mm. yrityksen saneerauskelpoisuudesta ja liiketoimintasuunnitelmasta, joilla osoitetaan, että yrityksen saneerausmenettelylle on edellytykset.

Saneerausmenettelyn aloittamisesta päättää tuomioistuin. Saneerausmenettelyn aloittamispäätöksellä velat, jotka ovat syntyneet ennen saneeraushakemuksen vireilletuloa, kuuluvat saneerausvelkoihin. Saneerausvelkaa yritys ei saa saneerausmenettelyn alettua maksaa tai asettaa vakuutta siitä. Saneerausvelkaan ei myös saa kohdistaa perintätoimia.

Yrityssaneerauksessa vahvistettavalla saneerausohjelmalla pyritään siihen, että yrityksen toimintaa sopeutetaan jatkamisedellytysten vaatimalla tavalla. Yrityksen toimintaa korjaavina toimenpiteinä velkajärjestelyllä eli velkojen leikkaamisella ja maksujärjestelyillä pyritään siihen, että yrityksen toimintaa on mahdollista jatkaa. Saneerausohjelmassa voidaan lisäksi sopeuttaa yrityksen toimintaa esim. organisaatiomuutoksin ja henkilöstöjärjestelyin. Yrityssaneeraus mahdollistaa myös mm. sen, että yrityksen liiketoiminnan jatkamisen kannalta tarpeeton vuokra- tai leasingsopimus voidaan irtisanoa päättymään ennenaikaisesti.

Yrityssaneerauksessa valta määrätä yrityksen omaisuudesta ja toiminnasta säilyy yrityksellä, kuitenkin saneerausohjelmassa määritellyissä rajoissa. Liiketoiminnalliset päätökset yritys tekee itse, joskin yhteistyössä saneerausmenettelyn selvittäjän kanssa. Ennen kuin saneerausohjelma on vahvistettu, selvittäjän suostumus vaaditaan tiettyihin toimiin.

Jotta vältytään tarpeettomilta konkursseilta, on yrityssaneerausta pidettävä varteenotettavana vaihtoehtona toiminnan jatkamiseksi ja elinkelpoisuuden turvaamiseksi.

Kirjoittaja

OTM, lakimies Verneri Salminen

Artikkelit eivät ole oikeudellisia neuvoja. Kotka & co. Asianajotoimisto Oy ei ota vastuuta miltään osin, mikäli artikkelien perusteella tehdään joitakin toimenpiteitä tai jätetään tekemättä joitakin toimenpiteitä. Kirjoittaja ja muut asiantuntijamme ovat apunasi mielellään, mikäli pohdit yrityssaneerausta tai muita vaihtoehtoja yritystoiminnan jatkamiseksi.

Asiantuntija palveluksessasi
Verneri Salminen
Asianajaja • Senior Associate
p. 040 528 9691
Lähetä sähköpostia